ПОЧВОЗНАНИЕ
за студенти от агрономическите специалности на ВУЗ
Учебник
ДОБРЕ ДОШЛИ
Начална страница Кратка биография Свали учебника Галерия Музей
          Първото издание на този учебник, под форма на записки, бе съставно за нуждите на Агрономическия факултет към Бургаския свободен университет през 1994 година. В момента, според нас, няма друг учебник no почвознание, който no-добре да отговаря на съвременните изисквания за подготовката на студентите от агрономическите специалности при различните висши учебни заведения. Това наложи подготовката на настоящето издание.
По обем и съдържание учебникът е съобразен с учебната програма, преди всичко, на агрономическите специалности към Аграрния университет в Пловдив. Той успешно може обаче, да се използва и от студентите на други подобни факултети, както и от специалистите, работещи в селското стопанство.
В учебника материалът е актуализиран съгласно най-новите изследвания в областта на почвознанието и настъпилите промени, през по-следните години, в областта на българското земеделие.

Материалът в учебника е разработен както следва:
-
доц. Н. Артинова - изцяло част първа и към втора част разделът „Химични свойства на почвите” и въпросът „Окислително-редукционни процеси в почвите”.
- проф. Г. Гюров - всички останали части и въпроси.
Copyright © 2016 by  Здравка Гюрова Николова  •   Всички права запазени   •   E-Mail: zdravkanikolova@mail.bg